Cennik

Karnet Open – 180 zł
Karnet 8 wejść – 160 zł
Karnet dla Dzieci – 140 zł
Karnet open dla Dzieci – 150 zł (BJJ + zapasy)
Karnet 4 wejścia Kobiety – 110 zł
Karnet Open Kobiety – 160 zł
Jednorazowe wejście – 40 zł

Karnet Open uprawnia do korzystania z porannych oraz weekndowych zajęć.

Karnet jest ważny 30 dni od dnia zakupu

Numer konta : 51 1160 2202 0000 0003 4123 7641

w tytule przelewu prosimy podać imie + nazwisko oraz rodzaj karnetu